Kapalı Alanlarda Çalışma Denetimleme Hizmeti

Kapalı yapılan çalışmalarda ortamlarda birinci sırada mahsur kalmalar , ortaya çıkan gazlardan dolayı baygınlık durumu  , kapalı alana düşme sonucu  kapalı alanda kalma sonucu ortaya çıkan riskli durumun doğru teknik ve uygulamalar ile kurtarma planı hazırlanması dokümantasyon işlemleri , kurtarma ekibi oluşturulması ve tatbikat  cetveli hazırlanması , her kapalı alana ayrı kurtarma senaryolarını , alanların risklerini ve alına bilecek önlemleri içeren tavsiye ve düzeltmeleri ön gören bilgileri raporlamayı içeren hizmettir.

Kapalı Alanlarda Çalışma Denetimleme Hizmeti