Yüksekte Çalışma Denetleme Hizmeti

Yüksekte yapılan çalışmalarda ortaya gelebilecek olaylardan birinci sırada düşmeler, ölüm ve ağır yaralanmalar yer almaktadır. Yüksekte yapılan çalışmalarda yaşanan kazalar her yıl değişen iş kazası istatistiklerinde büyük bir yer almayı sürdürmektedir. Bu nedenden dolayı  denetleme hizmetleri firma bünyesinde yüksekte çalışma yapan kişilerin yeterliliklerini, bilgilerini, ekipman kontrol ve kullanım düzeylerini belirleyen, çalışma ortamlarımda yüksekten düşme sonucu yara alınabilecek alanların belirlenmesi raporlanması, ekipmanların kontrolu ve rapor çıkarılmasını ve mevcut çalışma yerinize ait bulguları rehberlik eşliği ile raporlayarak tavsiye ve düzeltmeleri öngören bilgileri raporlamayı içeren hizmettir

Yüksekte çalışmaların değerlendirilmesi hazırlanması belgelendirme işlemleri, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi, kurtarma planları ve kullanılacak ekipmanların hazırlanması ve her yeni bir çalışma için sürekli olarak revize halde tutulması, uzman kadromuz tarafından verilmektedir.

Yüksekte Çalışma Denetleme Hizmeti